Καταστήματα

σημεία παραλαβής


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα – Τετάρτη - Σάββατο:

9:30 π.μ. - 16:00 μ.μ.

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:

9:30 π.μ. - 20:00 μ.μ.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα – Τετάρτη - Σάββατο:

9:30 π.μ. - 16:00 μ.μ.

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:

9:30 π.μ. - 20:00 μ.μ.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα – Τετάρτη - Σάββατο:

9:30 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:

9:30 π.μ. - 21:00 μ.μ.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα – Τετάρτη - Σάββατο:

9:30 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:

9:30 π.μ. - 21:00 μ.μ.